Rozporządzenie w sprawie opłat

Z dniem 26.09.2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z dnia 08.08.2014r. wprowadził nowe rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobie uiszczania opłat za zadania wykonywane przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.