Deklaracja dostępności

 1. Dostępność elektroniczna strony internetowej
  Szanowni Państwo, aktualnie strona internetowa OSCHR w Gliwicach spełnia standardy dostępności cyfrowej zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1.
  Przybornik dostępności znajduje się w prawym dolnym rogu wraz z ikonką wózka inwalidzkiego. Prosimy o jego kliknięcie i wybranie dogodnej opcji z ułatwiającej korzystanie z witryny.
 1. Dostępność architektoniczna
  Obecnie OSCHR w Gliwicach nie ma możliwości zapewnienia osobom z niepełnosprawnością ruchową swobodnego poruszania się w budynku.
  Istnieje jednak możliwość skorzystania z dzwonka umieszczonego w obrębie oznakowanego miejsca parkingowego dla osoby ze szczególnymi potrzebami.
  Pracownik Stacji udzieli Państwu niezbędnych informacji oraz pomocy.

 2. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
  W przypadku problemów dostępnością prosimy o kontakt z Panią Patrycją Adamarek
  (patrycja.adamarek@gliwice.oschr.gov.pl) tel. 32 231-26-31 wew. 37.
  Wnioski o zapewnienie dostępności oraz skargi za brak zapewnienia dostępności składać można pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na powyższy adres.

Deklarację sporządzono na zasadzie samooceny.