Nowy, zaktualizowany program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu obowiązuje od dnia 8 lutego 2023 r.

Płatności kartą

OD  PAŹDZIERNIKA 2022 AKCEPTUJEMY PŁATNOŚCI KARTĄ

W naszej placówce przyjmujemy płatności bezgotówkowe.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo jak również wygodę naszych Klientów uruchomiliśmy możliwość płatności bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych.

Płatności można dokonać w Punkcie Obsługi Klienta.

Akcja informacyjna dot. afrykańskiego pomoru świń ASF

W związku z podjętą przez MRiRW uchwałą nr 1/2019 w dnia 12 marca 2019 r. oraz zapisami Rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń zawartymi w pkt 26 „Zintensyfikowanie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród rolników…” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został wskazany jako podmiot współodpowiedzialny za realizację działań szkoleniowo-informacyjnych dot. ASF.

Zgodnie z powyższym prosimy o wydrukowanie załączonych materiałów oraz ich umieszczenie w widocznym miejscu celem informacji dla rolników. Jednocześnie informuję, że MRiRW zamieszcza na niżej podanej stronie internetowej dodatkowe informacje oraz multimedia:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-informacje-ogolne

Szanowni Państwo

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie obowiązki wynikające z tzw.

„Programu azotanowego”

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie

„Przyjęcia działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
( Dz. U. 2018 poz. 1339 )

Niezbędne informacje dotyczące kwestii nawożenia i jego planowania dostępne są na stronie Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Warszawie pod adresem:

www.schr.gov.pl

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO

Celem wdrożenie RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

 

W związku z nowymi przepisami jesteśmy zobowiązani do dostosowania współpracy z naszymi kontrahentami do wymagań powyższej regulacji.

Wysyłając do nas próbki do analizy za pomocą poczty/firmy kurierskiej, prosimy o dołączenie wypełnionego zlecenia lub oświadczenia.

Zamieściliśmy na naszej stronie odpowiednie druki w zakładce:
Materiały- Oświadczenie/Zlecenie  zgodne z RODO.

Treść pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Treść pisma  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Służba statystyczna Komisji Europejskiej EUROSTAT w okresie od marca do października 2018 roku, po raz kolejny ne terenie Polski przeprowadza badanie dotyczące pokrycia i użytkowania terenu pod nazwą LUCAS ( Land Use and Area Frame Survey).

Badanie LUCAS dostarcza wielu cennych informacji służących do monitorowania szeregu wyzwań społeczno – środowiskowych. W badaniu tym, w ramach specjalnie wyznaczonych punktów sprawdzane jest m.in. pokrycie terenu i użytkowanie gruntów, zarządzanie nawadnianiem i elementy strukturalne w krajobrazie, degradacja gleby oraz wpływ rolnictwa na środowisko. Zebrane w ten sposób informacje są istotne dla Wspólnej Polityki Rolnej, europejskiej polityki środowiskowej, polityki klimatycznej i szeregu innych obszarów.

W Polsce badanie LUCAS jest przeprowadzane przez firmę Geomatic Michał Wyczałek i obejmuje 23 086 ww. punktów. W 1 714 spośród nich zostaną pobrane również próbki glebowe.

Jednocześnie podkreślam, że prowadzone badania będą wykorzystane włączenie do prowadzenia statystyk ogólnoeuropejskich bez zachowywania danych osobowych, jak również danych dotyczących własności gruntu. Ponadto, dane z badania LUCAS 2018 nie będą wykorzystywane w celu przeprowadzania jakichkolwiek kontroli związanych z płatnościami rolnymi.