Akcja informacyjna dot. afrykańskiego pomoru świń ASF

W związku z podjętą przez MRiRW uchwałą nr 1/2019 w dnia 12 marca 2019 r. oraz zapisami Rekomendacji Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń zawartymi w pkt 26 „Zintensyfikowanie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród rolników…” Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został wskazany jako podmiot współodpowiedzialny za realizację działań szkoleniowo-informacyjnych dot. ASF.

Zgodnie z powyższym prosimy o wydrukowanie załączonych materiałów oraz ich umieszczenie w widocznym miejscu celem informacji dla rolników. Jednocześnie informuję, że MRiRW zamieszcza na niżej podanej stronie internetowej dodatkowe informacje oraz multimedia:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/asf-informacje-ogolne

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Niezbędne informacje:
https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Wnioski:
https://schr.gov.pl/p,231,wniosek-do-wfosigw

Druki niezbędne do przebadania próbek  gleby:

Instrukcja poboru

–  Protokół pobrania/przekazania (wzór poniżej)

–  Pismo o wystawienie weryfikacji

–  Pismo o zmianę danych na sprawozdaniu

Zobacz WZÓR protokołu pobrania/przekazania

–  Strona 1
–  Strona 2

Ze względu na stan epidemiczny wnioski będą przyjmowane pocztą lub po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych 660 436 281.

OSCHR w Gliwicach udziela informacji dotyczących Programu, wypełnienia wniosków i niezbędnych dokumentów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty.

KORONAWIRUS: Ważna informacja – przyjmowanie próbek

W związku z dynamicznie rozwijającą się i niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach wszystkie sprawy urzędowe, w tym wnioski, podania i pisma konieczne do złożenia osobistego należy skonsultować telefonicznie lub drogą emailową.

Numery kontaktowe:

w sprawie wniosków: 32 231 26 31 wew.22
w pozostałych sprawach: 32 231 26 31
e-mail: sekretariat@gliwice.oschr.gov.pl

W TROSCE O ZDROWIE PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW,

do odwołania Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach wstrzymuje bezpośrednią obsługę Klientów w Punkcie Obsługi Klienta.

PRZYJĘCIE PRÓBEK W STACJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB BEZKONTAKTOWY. PRÓBKI ORAZ DANE KONTAKTOWE NALEŻY POZOSTAWIĆ W WYZNACZONYM MIEJSCU ( PRZED DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI ), UZGODNIENIE WSZYSTKICH WARUNKÓW ZLECENIA ODBYWA SIĘ TELEFONICZNIE/MAILOWO. PŁATNOŚĆ ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE PRZELEWEM.

Przyjmowanie wniosków w ramach „Ogólnopolskiego program regeneracji środowiskowej gleb poprzez wapnowanie” wyłącznie za pośrednictwem poczty (kontakt telefoniczny pod numerem  660 436 281.

LICZYMY  NA  WYROZUMIAŁOŚĆ  NASZYCH  KLIENTÓW  W  TROSCE  O  NASZE WSPÓLNE  ZDROWIE !!!

Kampania informacyjna „PRODUKT POLSKI”

Czy wiecie, że dla siedmiu na dziesięciu Polaków wystarczającą zachętę do zakupu danego produktu stanowi to, że pochodzi on z Polski, a połowa konsumentów swój patriotyzm manifestuje podczas zakupów w sklepach z artykułami rolno-spożywczymi? Znak „Produkt polski” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. 

Aby ułatwić konsumentom identyfikację produktów wytworzonych z polskich surowców, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak „Produkt polski” i zasady jego stosowania. Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski z tym, że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem że składniki takie nie są wytwarzane w kraju. Więcej o znaku „Produkt polski”

Wybierając żywność z oznaczeniem „Produkt polski”, konsument ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.

Kliknij poniżej i obejrzyj film promocyjny:

Źródło: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/

Szanowni Państwo

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie obowiązki wynikające z tzw.

„Programu azotanowego”

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie

„Przyjęcia działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
( Dz. U. 2018 poz. 1339 )

Niezbędne informacje dotyczące kwestii nawożenia i jego planowania dostępne są na stronie Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Warszawie pod adresem:

www.schr.gov.pl

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO

Celem wdrożenie RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

 

W związku z nowymi przepisami jesteśmy zobowiązani do dostosowania współpracy z naszymi kontrahentami do wymagań powyższej regulacji.

Wysyłając do nas próbki do analizy za pomocą poczty/firmy kurierskiej, prosimy o dołączenie wypełnionego zlecenia lub oświadczenia.

Zamieściliśmy na naszej stronie odpowiednie druki w zakładce:
Materiały- Oświadczenie/Zlecenie  zgodne z RODO.

Treść pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Treść pisma  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Służba statystyczna Komisji Europejskiej EUROSTAT w okresie od marca do października 2018 roku, po raz kolejny ne terenie Polski przeprowadza badanie dotyczące pokrycia i użytkowania terenu pod nazwą LUCAS ( Land Use and Area Frame Survey).

Badanie LUCAS dostarcza wielu cennych informacji służących do monitorowania szeregu wyzwań społeczno – środowiskowych. W badaniu tym, w ramach specjalnie wyznaczonych punktów sprawdzane jest m.in. pokrycie terenu i użytkowanie gruntów, zarządzanie nawadnianiem i elementy strukturalne w krajobrazie, degradacja gleby oraz wpływ rolnictwa na środowisko. Zebrane w ten sposób informacje są istotne dla Wspólnej Polityki Rolnej, europejskiej polityki środowiskowej, polityki klimatycznej i szeregu innych obszarów.

W Polsce badanie LUCAS jest przeprowadzane przez firmę Geomatic Michał Wyczałek i obejmuje 23 086 ww. punktów. W 1 714 spośród nich zostaną pobrane również próbki glebowe.

Jednocześnie podkreślam, że prowadzone badania będą wykorzystane włączenie do prowadzenia statystyk ogólnoeuropejskich bez zachowywania danych osobowych, jak również danych dotyczących własności gruntu. Ponadto, dane z badania LUCAS 2018 nie będą wykorzystywane w celu przeprowadzania jakichkolwiek kontroli związanych z płatnościami rolnymi.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu Gliwickiego

W dniu 19.10.2017 r. w siedzibie Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gliwicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu Gliwickiego.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Komisji

 • Winfryd Ficoń – Przewodniczący
 • Jacek Awramienko – Wiceprzewodniczący
 • Andrzej Kurek
 • Anna Smyl

Zaproszeni goście:

 • Mariusz Dyka – Naczelnik
 • Romana Gozdek – Rzecznik Prasowy Starostwa
 • Zygmunt Adrianek – Dyrektor OSCHR w Gliwicach
 • Krzysztof Skowronek – Kierownik DAOR OSCHR w Gliwicach

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Komisji, a następnie oddał głos Dyrektorowi OSCHR, który przedstawił referat  pt. „Stan gleb w powiecie gliwickim  na podstawie badań w latach 2012 – 2016”. W dyskusji, która wywiązała się po wygłoszonym referacie poruszano sprawy:

 • wapnowanie gleb,
 • świadome nawożenie,
 • stosowanie osadów ściekowych do nawożenia gleb,
 • rola samorządu w badaniach gleb i promowaniu ochrony środowiska.

Następnie Dyrektor OSCHR  oprowadził uczestników po Stacji – stan pomieszczeń i wyposażenia zrobiły na nich duże pozytywne wrażenie.

Po zwiedzeniu Stacji referat na temat: „ Znaczenie wód powierzchniowych i podziemnych dla powiatu gliwickiego – ich stan”  wygłosił Pan Dyka – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W dyskusji poruszano  wiele  tematów związanych z jakością i ochroną zasobów wodnych oraz gospodarowania nimi.

Ostatnim punktem były sprawy własne Komisji po czym posiedzenie zakończono.

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup zestawów aparatury laboratoryjnej współfinansowana jest
ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania pomocy technicznej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji
odpowiedzialnych za monitorowanie działań określonych w przepisach.