GOSPOSTRATEG – INTER – NAW

LINK: https://internaw.pl 

Program INTER NAW – jest narzędziem umożliwiającym opracowanie kompleksowego planu nawożenia azotem, fosforem, potasem, magnezem, mikroelementami szczegółowe informacje na stronie www.schr.gov.pl