Opłaty

Uwaga!
Z dniem 26.09.2014 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 08.08.2014r. wprowadził nowe rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobie uiszczania opłat za zadania wykonywane przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Kliknij, aby pobrać nowe rozporządzenie.

Zlecanie Badań

OSChR przejmuje zlecenia od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-14.30.

Na stronie Oferta Stacji znajdują się wszelkie niezbędne informacje potrzebne do sprecyzowania  (określenia) zlecenia badań czyli:

  • rodzaju próbek,
  • sposobu poboru,
  • zakresu badań,
  • należnej opłaty za badania,
  • pakowania próbek – Instrukcja

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o  kontakt z Punktem Obsługi Klienta w siedzibie OSChR lub pracownikiem obsługującym dany rejon.

Pobór próbek można zlecić Stacji lub po zapoznaniu się z odpowiednią instrukcją dokonać poboru we własnym zakresie. Instrukcje.

Tylko prawidłowe pobranie próbek gwarantuje uzyskanie wiarygodnych wyników badań.

Próbki wraz z drukiem zlecenia oraz należną opłatą (lub potwierdzeniem przelewu) można przekazać :

  • osobiście w siedzibie OSChR w  Gliwicach,
  • pracownikowi terenowemu,
  • pocztą.

Opłaty za wykonanie zlecenia należy dokonać w kasie OSChR lub przelewem na konto przed rozpoczęciem realizacji zlecenia (podstawa – Rozporządzenie MRiRW z dnia 08.08.2014, Dz.U. poz.1210).

Konto OSChR w Gliwicach

Bank NBP O/O Katowice   16 1010 1212 0052 3622 3100 0000

 Rodzaj oznaczeniaCena 1 próbki brutto
 Badanie gleb użytków rolnych na zawartość makroelementów
(pH, Mg, P, K)
13,12 zł
 Oznaczenie zawartości mikroelementów
(mangan, cynk, miedź, żelazo)
34,99 zł
 Oznaczenie zawartości mikroelementów
(mangan, cynk, miedź, żelazo, bor)
52,48 zł
 Oznaczenie azotu mineralnego 0-60 cm28,12 zł
Oznaczenie azotu mineralnego 0-90 cm42,48 zł
 Oznaczenie zawartości próchnicy40,61 zł
34,36 zł*
 Oznaczenie zawartości siarki siarczanowej (S-SO4)53,11 zł
46,86 zł *
 Oznaczanie składu granulometrycznego
miernikiem laserowym
37,49 zł *
46,86 zł
 Oznaczanie zawartości metali ciężkich
(sucha masa, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn)
399,93 zł
 Badanie gleb pod osady ściekowe
(pH, P2O5, skład granulometryczny, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn)
460,54 zł

*w przypadku oznaczania makro- lub mikroelementów

BADANIA GLEB, ZIEM I PODŁOŻY OGRODNICZYCH

 Rodzaj oznaczenia   Cena 1 próbki brutto
 pH w H2O, zasolenie, N-NO3, Na, P, K, Ca, Mg, chlorki52,48 zł
 Oznaczenie mikroelementów (Zn, Cu, Mn, Fe,)34,99 zł
 Oznaczenie mikroelementów (Zn, Cu, Mn, Fe, B)52,48 zł
 Opracowanie zalecenia nawozowego dla potrzeb ogrodniczych18,75

BADANIA NAWOZÓW WAPNIOWYCH

 Rodzaj oznaczeniaCena 1 próbki brutto
 Badanie wapna nawozowego zawierającego magnez
(pobór, CaO, MgO, Pb, Cd, analiza sitowa, woda)
187,45 zł
 Badanie wapna nawozowego zawierającego magnez
(pobór, CaO, MgO, analiza sitowa, woda)
353,03 zł
 Pobieranie próbki nawozu74,98 zł
 Sporządzenie atestu potwierdzającego jakość nawozu wapniowego37,49 zł

BADANIA NAWOZÓW NATURALNYCH I ORGANICZNYCH

 Rodzaj oznaczeniaCena 1 próbki  brutto
 Badanie gnojówki/gnojowicy
(Nog., P, K, Mg, Ca, pH)
218,71 zł
 Badanie gnojówki/gnojowicy/obornika
(Nog., P, K)
193,71 zł
 Badanie obornika/pomiotu kurzego
(sucha masa, N, P, K, Mg, Ca, pH, substancja organiczna)
287,45 zł
 Pobranie próbki nawozów naturalnych stałych104,97 zł
 Pobranie próbki nawozów naturalnych płynnych209,95 zł

BADANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

 Rodzaj oznaczeniaCena 1 próbki brutto
 Badanie osadu ściekowego

 

(pH, sucha masa, substancja org., Nogólny, N-NH4, Ca, P2O5, Mg, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn)

716,74 zł

BADANIA MATERIAŁU ROŚLINNEGO I PASZ

 Rodzaj oznaczeniaCena 1 próbki  brutto
 Badanie części wskaźnikowych
(N, P, K, Ca, Mg)
83,73 zł
 Badanie części wskaźnikowych
(N, P, K, Ca, Mg +S lub B)
146,84 zł
 Badanie części wskaźnikowych
(N, P, K, Ca, Mg +Cu lub Mn lub Fe lub Zn)
99,97 zł
 Badanie części wskaźnikowych
(N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Mn, Fe, Zn)
168,71 zł
 Badanie pasz
(białko, tłuszcz, włókno w próbce suchej)
215,57 zł
Materiał roślinny – azotany i azotyny109,35 zł
Pobieranie próbki37,49

Opłaty za inne, niewymienione zadania – prosimy o kontakt telefoniczny – 32 231-26-31 wew. 15

Wysokość i sposób uiszczania opłat za zadania wykonywane przez OSChR znajdują się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. Cena podana w załączniku, jest ceną netto. (Dz. U. 2014, poz. 1210).