Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Śląskiego

W dniu 11 maja 2016 r. w siedzibie Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gliwicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Śląskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli:

  1. Janusz Wita  –  Przewodniczący Komisji,
  2. Krystian Kiełbasa  –  Z-ca Przewodniczącego,
  3. Stanisław Gmitruk  –  Członek

oraz zaproszeni goście:

  • Roman Włodarz  –  Prezes Śląskiej Izby Rolniczej
  • Magdalena Materny–Latos  –  Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.

Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej Zygmunt Adrianek wygłosił referat na temat:  „Stan gleb w województwie śląskim na podstawie badań. Konieczne działania naprawcze”.

Goście zwiedzili stację, zrealizowali program posiedzenia  – posiedzenie  zakończono około  godziny 15.00.