Wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu Gliwickiego

W dniu 19.10.2017 r. w siedzibie Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gliwicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji Rady Powiatu Gliwickiego.

W posiedzeniu udział wzięli:

Członkowie Komisji

 • Winfryd Ficoń – Przewodniczący
 • Jacek Awramienko – Wiceprzewodniczący
 • Andrzej Kurek
 • Anna Smyl

Zaproszeni goście:

 • Mariusz Dyka – Naczelnik
 • Romana Gozdek – Rzecznik Prasowy Starostwa
 • Zygmunt Adrianek – Dyrektor OSCHR w Gliwicach
 • Krzysztof Skowronek – Kierownik DAOR OSCHR w Gliwicach

Zebranie rozpoczął Przewodniczący Komisji, a następnie oddał głos Dyrektorowi OSCHR, który przedstawił referat  pt. „Stan gleb w powiecie gliwickim  na podstawie badań w latach 2012 – 2016”. W dyskusji, która wywiązała się po wygłoszonym referacie poruszano sprawy:

 • wapnowanie gleb,
 • świadome nawożenie,
 • stosowanie osadów ściekowych do nawożenia gleb,
 • rola samorządu w badaniach gleb i promowaniu ochrony środowiska.

Następnie Dyrektor OSCHR  oprowadził uczestników po Stacji – stan pomieszczeń i wyposażenia zrobiły na nich duże pozytywne wrażenie.

Po zwiedzeniu Stacji referat na temat: „ Znaczenie wód powierzchniowych i podziemnych dla powiatu gliwickiego – ich stan”  wygłosił Pan Dyka – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W dyskusji poruszano  wiele  tematów związanych z jakością i ochroną zasobów wodnych oraz gospodarowania nimi.

Ostatnim punktem były sprawy własne Komisji po czym posiedzenie zakończono.