Treść pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Treść pisma  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Służba statystyczna Komisji Europejskiej EUROSTAT w okresie od marca do października 2018 roku, po raz kolejny ne terenie Polski przeprowadza badanie dotyczące pokrycia i użytkowania terenu pod nazwą LUCAS ( Land Use and Area Frame Survey).

Badanie LUCAS dostarcza wielu cennych informacji służących do monitorowania szeregu wyzwań społeczno – środowiskowych. W badaniu tym, w ramach specjalnie wyznaczonych punktów sprawdzane jest m.in. pokrycie terenu i użytkowanie gruntów, zarządzanie nawadnianiem i elementy strukturalne w krajobrazie, degradacja gleby oraz wpływ rolnictwa na środowisko. Zebrane w ten sposób informacje są istotne dla Wspólnej Polityki Rolnej, europejskiej polityki środowiskowej, polityki klimatycznej i szeregu innych obszarów.

W Polsce badanie LUCAS jest przeprowadzane przez firmę Geomatic Michał Wyczałek i obejmuje 23 086 ww. punktów. W 1 714 spośród nich zostaną pobrane również próbki glebowe.

Jednocześnie podkreślam, że prowadzone badania będą wykorzystane włączenie do prowadzenia statystyk ogólnoeuropejskich bez zachowywania danych osobowych, jak również danych dotyczących własności gruntu. Ponadto, dane z badania LUCAS 2018 nie będą wykorzystywane w celu przeprowadzania jakichkolwiek kontroli związanych z płatnościami rolnymi.