Świat się kręci wokół wsi – konkurs filmowy

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/swiat-sie-kreci-wokol-wsi–konkurs-filmowy

Zapraszamy młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 30 lat, do nagrywania i przysyłania nam swoich filmów, pokazujących, jak zmienia się polska wieś. Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi. Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 września 2023 r., a filmy do 13 października 2023 r.

Szczegóły znajdują się na stronie MRiRW, pod adresem:

www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi.

Do kogo skierowany jest konkurs?

III ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pn. Świat się kręci wokół wsi jest skierowany do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 30 lat.

Cel konkursu

Celem konkursu ogłoszonego przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych.

Dzięki tej inicjatywie:

Przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością.

Zobaczymy, że rolnik to człowiek wszechstronny, który pielęgnuje tradycję i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz adaptuje trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Przekonamy się, że rolnictwo to ważna gałąź gospodarki narodowej, w której efektywnie wykorzystuje się fundusze unijne i która zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe.