Szanowni Państwo

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie obowiązki wynikające z tzw.

„Programu azotanowego”

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie

„Przyjęcia działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
( Dz. U. 2018 poz. 1339 )

Niezbędne informacje dotyczące kwestii nawożenia i jego planowania dostępne są na stronie Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Warszawie pod adresem:

www.schr.gov.pl