Aktualności

Nowy, zaktualizowany program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu obowiązuje od dnia 8 lutego 2023 r.

Broszura informacyjna

 

 

 

Uwaga!
Z dniem 26.09.2014 r.  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z dnia 08.08.2014r. wprowadził nowe rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobie uiszczania opłat za zadania wykonywane przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.